the Stations of the Cross

the Stations of the Cross

the Stations of the Cross

The images, lost during the Civil War, were a combination formed by a Painful Virgin, Jesus in the cross and a Jew playing the trumpet.
Around1881, the Virgin and the Jew were remade and in 1901, the Christ was made. The Mystery belonged to the neighbourhood. The commissioner who organized its restoration was formed by ladies from “Cal Freixenet”, "Cal Pel·la" and "Cal Janot".
The old images made from cardboard clay were given to Biescas parish in Huesca. It is unknown if they are preserved at present.

REFLEXIÓ

“Qui vulgui venir darrere meu que prengui la seva creu i que em segueixi.”
Senyor, ensenyeu-me el valor de la creu. Doneu-me fortalesa per a suportar les contrarietats de la vida i per a seguir sempre darrere vostre fins al final del camí que m’heu preparat.
Si la nostra creu de cada dia la portem amb sentit cristià i a prop de Jesús, arribarem fins al cim.

Com arribar-hi

How to arrive
From F.G.C. , we find some mystery route signs. Following them, you can find the Mysteries.
By car, enter by Francesc Macià, arrive at Catalunya Square car park, continue on foot following the Mysteries route signs.

GALERIES ASSOCIADES

Camí Calvari 2012

  • Camí del Calvari 2012
  • Misteri 2016

Col·lectiu Misteris d'Olesa de Montserrat the Stations of the Cross