El Camí del Calvari

El Camí del Calvari

El Camí del Calvari

Les imatges perdudes durant la guerra civil eren un conjunt format per una verge dolorosa, Jesús amb la creu i un jueu tocant una trompeta.

Aproximadament, el 1881 es féu de nou la Verge i el Jueu, i el 1901 es va fer el Crist. El misteri era de la barriada. La comissió que s'encarregà d'aquella restauració estava formada per les Sres. de "Cal Freixenet", "Cal Pel·la" i de "Cal Janot".
Les antigues imatges de pasta de cartró foren regalades a la parròquia de Biescas (Osca), Es desconeix si actualment es conserven aquestes imatges.

REFLEXIÓ

“Qui vulgui venir darrere meu que prengui la seva creu i que em segueixi.”
Senyor, ensenyeu-me el valor de la creu. Doneu-me fortalesa per a suportar les contrarietats de la vida i per a seguir sempre darrere vostre fins al final del camí que m’heu preparat.
Si la nostra creu de cada dia la portem amb sentit cristià i a prop de Jesús, arribarem fins al cim.

Com arribar-hi

Des de els F.G.C. Anar al punt de informació plaça Fèlix Figueras (ajuntament). Amb cotxe, entrar per el c/ F. Macià pàrquing de la plaça Catalunya continuar a peu fins al punt de informació plaça Fèlix Figueras (ajuntament).

GALERIES ASSOCIADES

Camí Calvari 2012

  • Camí del Calvari 2012
  • Misteri 2016

Col·lectiu Misteris d'Olesa de Montserrat El Camí del Calvari

El misteri del Camí del Calvari representa el camí que va fer Jesús fins arribar al Calvari. És una talla da fusta obra de Josep M. Camps i Arnau, nascut a Barcelona l’any 1879, i s’exposa a la casa coneguda com cal Pel·la.

Les imatges perdudes durant la guerra civil eren un conjunt format per una Verge Dolorosa, Jesús amb la creu i un jueu tocant la trompeta. Aproximadament l’any 1881 es feren de nou la Verge i el jueu, i l’any 1901 es va fer el Crist. El misteri era de la barriada. La comissió que s’encarregà d’aquella restauració estava formada per les senyores de cal Freixenet, cal Pel·la i cal Janot.

Les antigues imatges de pasta de cartró foren regalades a la parròquia de Biescas (Osca). Es desconeix si actualment és conserven.