PRESENTACIÓ WEB

Em plau presentar aquesta pàgina web, que el Col·lectiu Misteris d'Olesa de Montserrat ha fet possible per a la Setmana Santa.

Les comunitats cristianes celebren aquests dies el Misteri de la passió, mort i resurrecció de Crist; aquestes celebracions són el centre de l'any litúrgic.

Però juntament amb les celebracions de Setmana Santa, a la nostra vila s’hi viuen un conjunt de manifestacions de religiositat popular anomenades "els Misteris". Especialment la nit de Dijous Sant i Divendres Sant durant tot el dia, són exposats en els diferents veïnats tota una sèrie de conjunts escultòrics que representen els diferents moments de la passió i mort de Jesús.

Molta gent va témer, fa uns anys, que l'influx conjugat amb una secularització de la societat i de la cultura, i les reformes de Concili Vaticà II, anessin afeblint el fervor del poble, protagonista d'aquestes manifestacions. Gràcies a Déu, això no ha estat així a Olesa de Montserrat.

Les manifestacions de religiositat popular, com són els nostres Misteris, produeixen emocions molt importants en les persones que les visiten, manifestades i fonamentades corporalment en densos silencis, moviments compassats, músiques i pregàries a les seus dels Misteris.

Aquests Misteris, passos o imatges, ens han d'ajudar a tothom a recordar el fet més important de la història de la salvació. Amarats de fe i pregària, ens poden ajudar a ser millors persones i, per tant, també millors cristians. Cal que, en visitar aquests Misteris, fem pregària en bona sintonia amb Jesús i amb tota la comunitat cristiana, en definitiva, amb tot Olesa de Montserrat, que, fidel a les seves tradicions, ha fet possible que arribi fins als nostres dies aquesta bonica tradició de "plantar" els Misteris per tal que puguin ser visitats per tots els olesans i els vinguts de fora que aquests dies ens visiten.

Mossèn Esteve Fernández
Rector d'Olesa

ORIGEN DELS MISTERIS D'OLESA DE MONTSERRAT

La tradició dels anomenats popularment Misteris, es comença a documentar a la darreria del s. XVII i al llarg del s. XVIII, encara que el seu origen pot ser anterior. Com esmentava el Dr. R. Casajoana a Vida Olesana el 1931, «…no se sap donar cap data concreta de quan començà aquesta devoció popular…».

Els dos Sants Crists desapareguts de Ca la Pellera, dels segles XV i XVI, eren les dues imatges més antigues relacionades amb aquesta tradició, que tingué el seu gran desenvolupament en plena època barroca amb la fundació, el 1694, de la Congregació dels Dolors, que, durant el segle XVIII, es féu càrrec de l’antiga Confraria del Sant Crist (la Congregació de la Santa Creu apareix documentada el 1527).

En aquest període s’esculpiren, probablement, l’important conjunt del Sant Sepulcre, la talla de Cal Puigjaner –que el 1916 passà al Museu Diocesà del Seminari i posteriorment, el 1936, desaparegué– i la Pietat de Can Carreras.

A principis del segle passat es produí una nova revifalla, amb la restauració dels Misteris més valuosos i la substitució d’altres per talles de més qualitat, com el conjunt del carrer de l’Amargura, esculpit de nou entre 1881 i 1901.

La guerra de 1936 destruí aquest patrimoni; només en restaren alguns elements, com els meravellosos àngels barrocs del Sant Sepulcre. Tanmateix, acabada la guerra, les barriades i confraries encarregaren de nou les seves respectives imatges. D’aquest moment destaquen les talles de l’escultor Josep M. Camps Arnau.

L’any 1969 amb les noves directrius que es van aprovar en el Concili Vaticà II i també per la decisió consensuada d’alguns sacerdots de la Diòcesi de Barcelona entre els quals hi havia el de la Parròquia d’Olesa, Mn. Jaume Serrano, deixaren d’exposar-se al públic els nostres Misteris, igual que deixaren de fer-se les processons a la nostra vila, entre elles la de Setmana Santa, que van quedar en l’oblit durant dues llargues dècades.

MISTERIS

La Soledat de Maria al peu del Calvari

La Soledat de Maria al peu del Calvari Aquestes imatges representen el Calvari de Jesús. Són imatges de l’escola d’Olot, però se’n desconeixen els autors. Es pot visitar Dijous i Divendres Sant al c/ Argelines, 24.

El Sant Crist

El Sant Crist Talla de fusta que representa Jesús mort a la Creu. N’és l’autor Josep M. Camps i Arnau (Barcelona, 1879–1968 ). Es pot visitar Dijous i Divendres Sant a la plaça Nova, 21 (Parròquia Santa Maria).

Col·lectiu Misteris d'Olesa de Montserrat RUTA DELS MISTERIS

Una de les tradicions més arrelades al municipi és l’exposició dels Misteris, onze imatges que representen moments de la vida i la Passió de Jesucrist, i que Dijous Sant i Divendres Sant s’exposen a diferents cases i locals de la vila.

La Ruta dels Misteris vol ser una mena de passejada, peregrinatge o processó inversa, en la qual qui es mou és la gent i les que queden quietes, estàtiques, són les figures dels populars Misteris.

Aquesta antiga tradició vol traspassar fronteres i atreure més visitants de fora de la vila. Per aquesta raó s’ha instaurat l’anomenada Ruta dels Misteris, per tal que totes les persones de dins i fora del municipi que no coneixen la tradició, puguin visitar les imatges, tot fent un recorregut que, en bona part, transcorre pels carrers del Nucli Antic.

L’itinerari que us proposem és una experiència gratificant per a totes les persones interessades en els monuments, l’art, la religió..., ja que el visitant pot admirar una sèrie d’imatges i grups escultòrics que ja formen part del nostre patrimoni cultural i històric.

Així, doncs, s'han preparat unes visites guiades per al Dijous Sant i Divendres Sant en els horaris següents:
Dijous Sant: 17.30 h, 18.00 h i ruta nocturna a les 21.00
Divendres Sant: 10.30 h per persones amb mobilitat reduïda, 16.00 h, 19.00 h
L'inici de la ruta és a la plaça Fèlix Figueras (davant de l'Ajuntament). Cal inscripció prèvia al telèfon 653 80 72 31 Sílvia i 663 60 59 20 Joan.

1. El bes de Judes, c/ Colon, 149, a la capella de l’Hospital.
2. La Pietat, c/ Clota, 30, Molí d’Oli
3. L’Ecce Homo, c/ Església, 32, Ca l’Escossi
4. El Camí del Calvari, c/ Ample, 39, Cal Pel·la
5. La Flagel·lació, c/ Creu Real, 18, Cal Puigjaner
6. L’Oració de l’Hort, c/ Santa Oliva, 34, Convent de les Monges Paüles
7. El Sant Crist, plaça Nova, 21 Parròquia Santa Maria
8. La Dolorosa, plaça Nova, 21 Parròquia Santa Maria
9. El Sant Sepulcre, c/ Forn 2, Ca la Planxadora
10. La Soledat, c/ Argelines, 24
11. El Crist de l’Agonia, c/ Indùstria, església de Sant Salvador