Els Misteris d’Olesa de Montserrat

La tradició dels anomenats popularment Misteris, es comença a documentar a la darreria del s. XVII i al llarg del s. XVIII, encara que el seu origen pot ser anterior. Com esmentava el Dr. R. Casajoana a Vida Olesana el 1931, «…no se sap donar cap data concreta de quan començà aquesta devoció popular…».

Els dos Sants Crists desapareguts de Ca la Pellera, dels segles XV i XVI, eren les dues imatges més antigues relacionades amb aquesta tradició, que tingué el seu gran desenvolupament en plena època barroca amb la fundació, el 1694, de la Congregació dels Dolors, que, durant el segle XVIII, es féu càrrec de l’antiga Confraria del Sant Crist (la Congregació de la Santa Creu apareix documentada el 1527).

En aquest període s’esculpiren, probablement, l’important conjunt del Sant Sepulcre, la talla de Cal Puigjaner –que el 1916 passà al Museu Diocesà del Seminari i posteriorment, el 1936, desaparegué– i la Pietat de Can Carreras.

A principis del segle passat es produí una nova revifalla, amb la restauració dels Misteris més valuosos i la substitució d’altres per talles de més qualitat, com el conjunt del carrer de l’Amargura, esculpit de nou entre 1881 i 1901.

La guerra de 1936 destruí aquest patrimoni; només en restaren alguns elements, com els meravellosos àngels barrocs del Sant Sepulcre. Tanmateix, acabada la guerra, les barriades i confraries encarregaren de nou les seves respectives imatges. D’aquest moment destaquen les talles de l’escultor Josep M. Camps Arnau.

L’any 1969 amb les noves directrius que es van aprovar en el Concili Vaticà II i també per la decisió consensuada d’alguns sacerdots de la Diòcesi de Barcelona entre els quals hi havia el de la Parròquia d’Olesa, Mn. Jaume Serrano, deixaren d’exposar-se al públic els nostres Misteris, igual que deixaren de fer-se les processons a la nostra vila, entre elles la de Setmana Santa, que van quedar en l’oblit durant dues llargues dècades.

Escolta la locució

Total la informació dels onze misteris d’Olesa de Montserrat, on trobar-los i les activitats relacionades.

Itinerari pel municipi per conèixer els misteris exposats a les cases i locals de la vila.

Veure el llistat dels 11 misteris d’Olesa de Montserrat.

Benvinguda del mossen d’Olesa de Montserrat

Em plau presentar aquesta pàgina web, que el Col·lectiu Misteris d’Olesa de Montserrat ha fet possible per a la Setmana Santa.

Les comunitats cristianes celebren aquests dies el Misteri de la passió, mort i resurrecció de Crist; aquestes celebracions són el centre de l’any litúrgic.

Però juntament amb les celebracions de Setmana Santa, a la nostra vila s’hi viuen un conjunt de manifestacions de religiositat popular anomenades “els Misteris”. Especialment la nit de Dijous Sant i Divendres Sant durant tot el dia, són exposats en els diferents veïnats tota una sèrie de conjunts escultòrics que representen els diferents moments de la passió i mort de Jesús.

Molta gent va témer, fa uns anys, que l’influx conjugat amb una secularització de la societat i de la cultura, i les reformes de Concili Vaticà II, anessin afeblint el fervor del poble, protagonista d’aquestes manifestacions. Gràcies a Déu, això no ha estat així a Olesa de Montserrat.

Les manifestacions de religiositat popular, com són els nostres Misteris, produeixen emocions molt importants en les persones que les visiten, manifestades i fonamentades corporalment en densos silencis, moviments compassats, músiques i pregàries a les seus dels Misteris.

Aquests Misteris, passos o imatges, ens han d’ajudar a tothom a recordar el fet més important de la història de la salvació. Amarats de fe i pregària, ens poden ajudar a ser millors persones i, per tant, també millors cristians. Cal que, en visitar aquests Misteris, fem pregària en bona sintonia amb Jesús i amb tota la comunitat cristiana, en definitiva, amb tot Olesa de Montserrat, que, fidel a les seves tradicions, ha fet possible que arribi fins als nostres dies aquesta bonica tradició de “plantar” els Misteris per tal que puguin ser visitats per tots els olesans i els vinguts de fora que aquests dies ens visiten.

Mossèn Esteve Fernández

Rector d’Olesa

T’esperem a
Olesa de Montserrat

Coneix l’itinerari pel municipi i visita els Misteris exposats a les cases i locals de la vila. Amb guia local en hores convingudes, o al teu aire en qualsevol moment escoltant els àudios des del telèfon mòbil.